สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กรณี พบความผิดปกติในการสั่งซื้อยาซูโดเอฟิดรีนเดี่ยว

  
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง มีความผิดปกติในการสั่งซื้อยาซูโดเอฟิดรีนเดี่ยว กว่า 2 แสนเม็ด ล่าสุดได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อแล้ว
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยา และเจ้าหน้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ในจำนวนนี้ พบ 1 แห่ง มีความผิดปกติ ในการสั่งซื้อยาซูโดเอฟิดรีนเดี่ยว เป็นการสืบค้นจากข้อมูลการพบซองยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของสารซูโดเอฟริดีนจากกองขยะในพื้นที่อำเภอสันกำแพงที่ผ่านมา พบขวดยาชนิดนี้ 110 บรรจุยาประมาณ 1 แสนเม็ด ปรากฏยอดการสั่งซื้อในเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2554 จำนวน 6 หมื่นเม็ด และยังพบว่าในปี 2553 และ 2554 มีการสั่งซื้อยาชนิดนี้ไปถึง 2 แสน 1 หมื่นเม็ด ในเบื้องต้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นกับการสั่งซื้อยาดังกล่าว และกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้สั่งและชำระเงิน และมีผู้แทนมารับยาดังกล่าวไป ล่าสุด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การอาหารและยาได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
สำหรับ ซูโดรเอฟริดีนเดี่ยว เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ทางราชการควบคุมและรุนแรงกว่ายาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดเอฟรีดิน ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 11 แห่ง ตรวจสอบไปแล้ว จำนวน 3 แห่ง
 
2 เมษายน 2555 , 18:35 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท. เชียงใหม่