ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 41 ปี และเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนซ้อ-หงษ์

  
    
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 41 ปี และเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนซ้อ-หงษ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สาธารณชน
นายจุมพล ชุติมา หุ้นส่วนผู้จัดการศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 41 ปี ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนซ้อ-หงษ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการมา 40 ปีแล้ว ภายใต้งานเฉลิมฉลองชื่อ 40 วัสสา สืบต่อลมหายใจล้านนา สานสายธาราศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยได้เปิดพิพิธภัณฑ์เรือนซ้อ-หงษ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ที่อยู่คู่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน โดยได้ซ่อมแซมให้มีสภาพที่สมบูรณ์งดงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สาธารณะชน
กิจกรรมภายในงาน มีการสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะและพูดคุย บอกเล่าความเป็นมาของเรือนซ้อ-หงษ์ โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ และนายจุมพล ชุติมา มุมภาพถ่ายโบราณ จำลองวิถีชีวิตและสาธิตงานหัตถกรรมล้านนา การแสดงพื้นบ้านล้านนาในบรรยากาศแบบกาดหมั้ว ให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านเมืองเหนือ
 
2 เมษายน 2555 , 19:03 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่