เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
    
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะที่โลหิตทุกหมู่ขาดแคลนอย่างมากในขณะนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2555 และทรงเจริญพระชนมายุ 57 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิตสภากาชาดไทย
นางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ช่วงนี้โลหิตขาดแคลนทุกหมู่เกือบวิกฤติ โดยเฉพาะใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ต้องดูแลรับผิดชอบ 5 จังหวัดประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนและพะเยา ซึ่งต้องใช้โลหิตจำนวนมากในช่วงดังกล่าว
ขณะที่นางสาวรัชนี เขื่อนแก้ว หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่กล่าวว่า โลหิตที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากมีอุบัติเหตุหมู่ ปัจจุบันมีผู้มาบริจาควันละประมาณ 100 ยูนิต ขณะที่ความต้องการใช้มีวันละ 200 ยูนิต เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม อย่างไรก็ตามได้มีการสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยโลหิตจางและอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งจะใช้ประมาณร้อยละ 35 ของโลหิตที่มี หากไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องขอจากจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ ขณะที่พบว่ายอดผู้บริจาคโลหิตปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 
2 เมษายน 2555 , 19:09 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่