ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ และขอให้ประชาชนคอยสังเกตความผิดปกติในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาที่ผ่านมา ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการเฝ้าระวัง กันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ด่านแรกที่เข้าสู่เชียงใหม่ ทั้งทางถนน ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน ต้องมีการกวดขันกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังให้ทุกภาคส่วนรายงานข้อมูลให้กับทางจังหวัดทราบทุกวัน ทั้งเรื่องปกติ และเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง และฝากย้ำประชาชนให้เป็นหูเป็นตาร่วมกัน โดยให้สังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ทุกอำเภอตั้งจุดตรวจเข้มแข็งโดยบูรณาการกำลังสมาชิกกองร้อยอาสา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในห้วงที่มีโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนควบคู่กับการตรวจยาเสพติดและอาวุธสงคราม จัดเวรยามดูแลสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เตรียมกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยด้วย
 
3 เมษายน 2555 , 16:03 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่