รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกลำน้ำขาน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกลำน้ำขาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเชียงใหม่มี 100 โครงการ เฉพาะลุ่มน้ำขาน 17 โครงการ เพื่อให้แล้วเสร็จทันก่อนฤดูฝน แก้ปัญหาอุทกภัย
พลเอกสกลธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกลำน้ำแม่ขานเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยรับนโยบายจากรัฐบาลให้ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย 259 โครงการ งบประมาณ 850 ล้านบาท ในพื้นที่ 8 ลุ่มน้ำหลัก สำหรับภาคเหนือมี 156 โครงการกระจายตามจังหวัดต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นน้ำมี 100 โครงการ เฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำขาน 17 โครงการ
พันเอกพิเศษสากล ศรีรัตนศักดิ์ นายทหารหัวหน้าโครงการกล่าวว่าสำหรับลุ่มน้ำขานนั้นดำเนินการขุดลอกตั้งแต่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถึงแม่น้ำปิงระยะทาง 26 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ทันฤดูฝน เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ที่ท้องฝายซึ่งขณะนี้ตื้นเขินจนไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในขณะนี้ โดยจะทำแก้มลิงไว้ในลำน้ำห่างจากหน้าฝาย 50 เมตรทั้ง 8 ฝาย ให้มีน้ำกักเก็บฝายละ 40 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง
สำหรับลุ่มน้ำขานเมื่อปีที่ผ่านมามีปัญหาน้ำกัดเซาะบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่ง ที่ตำบลสองแควและตำบลท่าวังพร้าวหลายหลัง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร
 
3 เมษายน 2555 , 16:15 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่