ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 เมษายน 2555 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และเผาดอกไม้จันทน์ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง และอำเภอต่างๆ ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดและสถานที่อันควรที่จัดไว้ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 14.00 น. และเวลา 20.00 น. และขอให้แต่งกายชุดไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยในวันที่ 8-10 เมษายน 2555 อย่างพร้อมเพรียงกัน
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาอันยิ่งใหญ่และทรงมีความผูกพันต่อชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยทรงรับ 2 โรงเรียนไว้ในพระอุปภัมภ์ คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนปริ๊นซรอยแยลส์วิทยาลัย และยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติพระองค์ด้วยความเป็นไทยแท้ โดยเฉพาะการพูดภาษาไทย ไม่นิยมพูดภาษาไทยสลับภาษาต่างประเทศ ซึ่งเยาวชนควรยึดถือแนวทางการปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง
 
3 เมษายน 2555 , 17:58 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่