เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติดของชาวเขา

  
     เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยชื่นชมพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติดของชาวเขาด้วยโครงการหลวง
นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางไปเยือนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานวิจัย ศูนย์พัฒนาพืชผักโครงการหลวง โดยได้ลงพื้นที่ชมแปลงเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว ผักไฮโดรโปรนิกส์และโรงคัดแยก เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จในด้านการช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูง โดยมีหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงให้การต้อนรับ ในการนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เดินทางไปยังม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของเชียงใหม่ ในโครงการหลวงหนองหอยด้วย เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความชื่นชมในพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีแนวพระราชดำริพัฒนาโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติดของชาวไทยภูเขา จนได้ผลเป็นที่ยอมรับระดับสากล และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยังได้เยี่ยมชมบริษัท Aegis Tek Cooperation,.Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนไทย-อเมริกัน-สิงคโปร์ เป็นอุตสาหกรรมผลิตตู้เหล็กสำหรับใส่อุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์ ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา มีการจ้างงานกว่า 400 ตำแหน่งจากคนในพื้นที่และใกล้เคียง โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวด้วยว่าพร้อมจะสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจอเมริกันและไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
4 เมษายน 2555 , 15:11 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่