เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุ การที่นางอองซาน ซูจี ชนะการเลือกตั้งในพม่าเป็นข่าวดีที่พม่าเริ่มเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย

  
    
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุ การที่นางอองซาน ซูจี ชนะการเลือกตั้งในพม่าเป็นข่าวดีที่พม่าเริ่มเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย ขณะเดียวกันสหรัฐให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งของสหภาพพม่าที่ผ่านมาว่า เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกต้องแสดงความดีใจกับชาวพม่า นับเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญต่อพม่า เป็นเส้นทางสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของนางอองซาน ซูจี และประชาชนชาวพม่า ในระยะต่อไป ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาคงจะได้ร่วมกันสนับสนุนสู่การปฏิรูปแนวทางสู่ประชาธิปไตยของพม่าอย่างแท้จริง ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับแรงงานพม่าเมื่อทราบข่าวอาจจะเดินทางกลับประเทศเนื่องจากมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนั้น ยังไม่ทราบผลกระทบดังกล่าว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไป
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยังได้กล่าวถึงกรณีการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนว่า สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจอย่างมาก และพร้อมให้ความสนับสนุนให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครั้งนี้เป็นไปด้วยดี เป็นโอกาสของการค้า การลงทุน ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอาเซียนเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดด้วย
 
4 เมษายน 2555 , 17:19 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่