ฝนตกหนักหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 900 หลังคาเรือนใน 10 หมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่มเสียหายหนัก เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว

  
     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่อาย เชียงดาว ไชยปราการ จอมทองและฮอด ฝนที่ตกหนักดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ 10 หมู่บ้านของบ้านท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เกิดฝนฟ้าคะนองกระจายและรับแจ้งความเสียหายเบื้องต้นที่จัดว่ามีความเสียหายมากกว่า 5 หมู่บ้านคือ หมู่ 2 โค กระบือที่เลี้ยงริมน้ำถูกน้ำหลากพัดหายไป 4-5 ตัว หมู่ 6 บ้านยางหลวง หลังคาบ้านเสียหาย หมู่ 9 บ้านเรือนและหลังคาบ้านเสียหาย หมู่ 7 บ้านห้วยไห หลังคาบ้านเสียหาย หมู่8 บ้านยางซ่านมีลูกเห็บตกจำนวนมาก ความหนา 60 เซ็นติเมตรและมีดินสไลด์ปิดเส้นทาง เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางแล้ว รวมความเสียหาย 10 หมู่บ้าน 900 หลังคาเรือนในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว
 
4 เมษายน 2555 , 22:22 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่