กอรมน.เชียงใหม่ ส่งคืนที่ดิน สปก.ที่ต่างด้าวบุกรุกที่แม่แตง 65 ไร่ คืนให้แก่ สปก.แล้ว

  
    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งคืนที่ดิน สปก.ที่ต่างด้าวบุกรุกที่บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขีล อำเภอแม่แตง 65 ไร่ คืนให้แก่ สปก.ได้แล้ว
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีส่งมอบคืนที่ดิน บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร หรือ สปก. ที่บุคคลต่างด้าวเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าว 2 แปลงใหญ่ 65 ไร่โดยนายทุนได้แบ่งล็อคขายในราคาสองหมื่นบาทตั้งแต่ปี 2546 โดยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาทั้งทางจิตวิทยาและทางรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อคืนที่ดินให้เป็นสมบัติของชาติ จนกระทั่งสามารถผลักดันคนออกจากพื้นที่ และปรับสภาพพื้นที่ รื้อถอนบ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวจะนำไปสู่ระบบของ สปก.เพื่อจัดสรรให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป
ขณะที่พันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่ม งานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายต่อไปของ กอรมน.เชียงใหม่ จะเข้าไปผลักดันต่างด้าวที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่สร้างบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บริเวณกาดคำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติในหลักการ และประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองปี นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกในลักษณะดังกล่าวที่บ้านทรายมูลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มีการบุกรุกสร้างบ้านในที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 13 หลังคาเรือน บ้านป่าไม้แดง ตำบลบ้านช้าง บ้านเหล่ายาว ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง 60-70 หลังคาเรือน
 
5 เมษายน 2555 , 17:09 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์-เนตรชนก สวท. เชียงใหม่