สวท.เชียงใหม่ จัดพิธี รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ สวท.เชียงใหม่

  
     สวท.เชียงใหม่ จัดพิธี รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ สวท.เชียงใหม่ พร้อมยึดหลักปฏิบัติงานให้ความรู้ คู่ความสุข แก่ประชาชนตามสโลแกนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อขอสุมาลาโทษ และขอพร ปี๋ใหม่เมือง โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบมาลัย ช่อดอกไม้ ให้แก่ นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้พร และกล่าวว่า ให้ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้อวยพรให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และจะเป็นสถานีวิทยุที่ให้ความรู้ คู่ความสุข ซึ่งเป็นคำขวัญ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่ยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวว่า ในวันที่ 21 เมษายน 2555 ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะได้จัดกิจกรรม เหลียวหลังแลหน้า สู่ประชาคมอาเซียน 2558 และการแข่งขัน ASEAN Quiz ซึ่งเป็นการตอบคำถามชิงรางวัลของหน่วยงานในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูล ข่าวสาร นำเสนอสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
20 เมษายน 2555 , 17:35 น. , อ่าน 1157  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่