สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กร และพิธีรดน้ำดำหัวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการสัมมนา เรื่อง การถ่ายแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติ และชี้แจงการดำนเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ในช่วงเช้า ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงบ่ายถึงค่ำ เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กร และพิธีรดน้ำดำหัว นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสามัคคีและสนุกสนาน สร้างเครือข่าย รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้คัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันในระดับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันครบรอบปีที่ 79 ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2555 นี้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความบันเทิงเพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้กับพี่น้อง ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถาบันต่างๆในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
 
20 เมษายน 2555 , 18:23 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - เนตรชนก สวท. เชียงใหม่