เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอแม่วางและอำเภอจอมทอง รวมทั้งเกิดแผ่นดินไหว ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ขนาด 3.0 ริกเตอร์

  
     เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอแม่วางและอำเภอจอมทอง รวมทั้งเกิดแผ่นดินไหว ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ขนาด 3.0 ริกเตอร์ เบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้ว
นายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสภาพการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดพายุฤดูร้อนที่อำเภอแม่วาง ใน 5 หมู่บ้าน ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะหมู่ 11 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง มีบ้านพังเสียหาย จำนวน 3 หลัง ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายและช่วยเหลือแล้ว เบื้องต้น แต่ละหมู่บ้านมีบ้านที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 50-70 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องหลังคาแตกและปลิว ประมาณ 12,000 แผ่น ในส่วนอำเภอจอมทองก็ได้รับผลกระทบบางส่วน ขณะที่อำเภอเวียงแหงได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.0 ริกเตอร์ ในพื้นที่ป่าเขา แต่ในตัวอำเภอไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แผ่นดินไหวได้เริ่มเกิดขึ้นในหลายจุดที่ไม่เคยเกิดมาก่อน ต้องเฝ้าระวังติดตาม แต่ไม่ต้องวิตกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพราะจังหวัดได้เตรียมความพร้อม ได้ซักซ้อมทั้งบุคคล อุปกรณ์ ยานพาหนะ มีการช่วยเหลือตามระดับของภัยที่เกิดขึ้น เริ่มต้นจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ไปสู่อำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกเวลา
 
21 เมษายน 2555 , 18:45 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่