พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ห้องเรียนรู้ในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์

  
     พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ ต้นกำเนิด วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และห้องเรียนรู้ในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา โลก ธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ทั้งนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว มีหลักสูตรสำหรับเยาวชน เพื่อให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในด้านต่างๆ พบประติมากรรม ต้นกำเนิดแห่งชีวิต แสดงถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จากยุคดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน และโถงเทิดพระเกียรติพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์
นิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น ห้องจัดแสดงที่ 1 ประกอบด้วย โซนความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ วิวัฒนาการ การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ กำเนิดโลกและหินแร่ โซน ก้าวแรกของนักพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย ชมหุ่นจำลองนักพฤกษศาสตร์ พร้อมประวัติทางการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา โซนผจญภัย 10 ป่าไทย ผ่านอุโมงค์ปัจจัยความหลากหลาย จนก่อให้เกิดเป็นป่าถึง 10 ประเภท แปลกตากับต้นโกงกางยักษ์จำลอง โซนมหัศจรรย์ผึ้งและดอกไม้ เรื่องราวของผึ้งไทย ผ่านสื่อผสม ชมการ์ตูน ดนตรีน้ำหวานแห่งชีวิต ที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจในความสำคัญของผึ้งกับผลผลิตทางการเกษตร
ชมห้องจัดแสดงนิทรรศการใหม่ ห้องจัดแสดงที่ 2 เรื่อง มนุษย์กับพรรณพืชพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย แบ่งออกเป็น 7 โดย ได้แก่ โซนต้นไม้สร้างชีวิต โซนนวัตกรรมจากพรรณไม้ จากยุคหินสู่ปัจจุบันโซนเส้นทางแห่งพืชพรรณ โซนวันที่โลกไม่มีต้นไม้ ผ่านภาพยนตร์บนจอ Panorama แสง สี เสียง รอบห้อง โซนสู่เส้นทางสีเขียว ตามรอยวิถีชีวิตแบบพอเพียงและงานหัตถกรรม โซนเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต และโซนปลูกต้นไม้ปลูกชีวิต ชมทัศนียภาพโดยรอบขุนเขาในแต่ละฤดูกาลในบรรยากาศ Panoramic View และระบบเสียงผ่าน Sound Dome พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30-15.45 น. ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
22 เมษายน 2555 , 12:58 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่