จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่ม จุดรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่ม จุดรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 อีก 7 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 โดยกำหนดจุดรับจำนำไว้ 1 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้การรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดจุดรับจำนำ เพิ่มเติม อีก 7 แห่ง ได้แก่ โรงสีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ โรงสีนายรุ่งรัตน์ สุชนสมบัติ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว เปิดรับจำนวนตั้งแต่ 12 เมษายน 2555 และโรงสีนอกพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีหนองหลวงทวีกิจ จังหวัดนครสวรรค์ จุดรวบรวมที่ท่าข้าวพ่อหลวงวิทยา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง เปิดรับจำนำ 17 เมษายน 2555 บริษัท เศรษฐพาณิชย์-สามชุก จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี จุดรวบรวม ท่าข้าวศิริชัย ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เปิดรับจำนำ 19 เมษายน 2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบุญเจริญพาณิชย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จุดรวบรวมสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เปิดรับจำนำ 19 เมษายน 2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวัฒนาพานิช จังหวัดนครปฐม จุดรวบรวมท่าข้าวพรพาณิชย์ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เปิดรับจำนำ 18 เมษายน 2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟมิตรนำชัย จุดรวบรวม ท่าข้าวพรพาณิชย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย เปิดรับจำนำ 18 เมษายน 2555 และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธินันท์ศุภกิจ จังหวัดกำแพงเพชร จุดรวบรวม ท่าข้าวพรพาณิชย์ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง เปิดรับจำนำ 19 เมษายน 2555 ทุกจุด เปิดรับจำนำ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
 
22 เมษายน 2555 , 14:00 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่