กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555 อย่างยิ่งใหญ่

  
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมยกกองทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ร่วมแสดงในแนวคิดเกษตรสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดเกษตรสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านพลังงาน
นายชวลิต ชูขจร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการเปิดงาน ภายในงานจะพบความก้าวหน้าด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำ ปศุสัตว์ ไม้ดอก ไม้ผล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดพันธุ์พืช และสัตว์ การสาธิต การอบรม การเสวนาวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานวิจัยต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น
ภายในงานยังจะได้พบกับนวัตกรรมจากข้าว ข้าวสีม่วง วัสดุห้ามเลือดและไหมเย็บแผลจากแป้งข้าวเจ้า สารสกัดจากข้าวรักษาเบาหวาน ครีมนาโนลบเลือนริ้วรอยจากฟักข้าว น้ำตาลลำไย กาแฟ CMU Coffee กิจกรรมคชบาลบำบัด เป็นต้น
 
23 เมษายน 2555 , 16:59 น. , อ่าน 1154  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่