ชาวบ้านตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีตในพื้นที่ หลังเคยรวมตัวกันยื่นหนังสือมาแล้วครั้งหนึ่ง

  
     ชาวบ้านตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีตในพื้นที่ หลังเคยรวมตัวกันยื่นหนังสือมาแล้วครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พร้อมรายชื่อชาวบ้านที่ร่วมคัดค้าน แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในการออกใบอนุญาตให้กับ บริษัท ธนาทรัพย์การโยธา นั้นมีขั้นตอนและกระบวนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงานไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมาย ขาดความโปร่งใส และความชอบธรรม และยังไม่ได้ผ่านการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ แต่กลับผ่านการเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ก่อสร้างโรงงานได้ อีกทั้งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตอบข้อหารือขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กว่า ห้างหุ้นส่วนดังกล่าว ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อย่างถูกต้อง โดยชาวบ้านเห็นว่าการประกอบกิจการดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านจึงรวมตัวกันพร้อมให้มีการดำเนินการคือ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนาทรัพย์การโยธา ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ให้มีการดำเนินการสอบสวนการพิจารณาอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ว่าดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และในระหว่างการดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตให้มีคำสั่งระงับการทดลองเดินเครื่องจักรของโรงงาน นอกจากนี้ให้แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินการกับผู้ร้องคัดค้านทราบภายใน 7 วัน
ด้านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมารับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน พร้อมกล่าวว่าจะส่งหนังสือคัดค้านให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วน และจะติดตามรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ กลุ่มชาวบ้านจึงพอใจกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งน้ำตาก่อนแยกย้ายกันกลับ
Credit ภาพ : cmupdatenews
 
24 เมษายน 2555 , 15:15 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   จรุณี บัวเที่ยง สวท. เชียงใหม่