สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมโครงการ รักสร้างสรรค์ ระดมพลัง สร้างโลกสีเขียว

  
     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมโครงการ รักสร้างสรรค์ ระดมพลัง สร้างโลกสีเขียว โครงการสู่สังคม ด้วยขบวนจักรยานลดโลกร้อนเพื่อสร้างพลังรักที่ยิ่งใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมโครงการ รักสร้างสรรค์ ระดมพลัง สร้างโลกสีเขียว ในวันที่ 26 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกถุงยางอนามัยและกล้าไม้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานข้างเคียง เพื่อรณรงค์ลดอัตราการแพร่ระบาดเอดส์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความรักที่ก่อให้เกิดทุกข์ มาเป็นความรักที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพดี
ครั้งนี้ มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปล่อยขบวนจักรยานคาราวาดลดโลกร้อนไปตามเส้นทางมหาวิทยาลัย เพื่อแจกถุงยางอนามัยและต้นกล้าให้กับนักศึกษา เพื่อเชิญชวนปลูกต้นไม้ สร้างโลกสีเขียว จากนั้น ได้เปิดเวทีสนทนา เวทีประชาคม เพื่อรรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ในรูปแบบรักสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาของประเทศ ทั้งภาวะการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และปัญหาโลกร้อนควบคู่กัน สิ้นสุดกิจกรรม ด้วยการแสดงดนตรี จากศิลปิน แพรว คณิตกุล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
โครงการรักสร้างสรรค์ ระดมพลัง สร้างโลกสีเขียว จะนำกิจกรรมและโครงการดีดี มอบสู่สังคม ด้วยขบวนจักรยานลดโลกร้อนเพื่อสร้างพลังรักที่ยิ่งใหญ่ ตามภูมิภาคของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จันทบุรี และกาญจนบุรี
 
24 เมษายน 2555 , 16:56 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่