อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ OTOP ช๊อปวิสาหกิจชุมชน ยลภูมิปัญญาล้านนาไทย”

  
    
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชน และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ จัดงาน “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ OTOP ช๊อปวิสาหกิจชุมชน ยลภูมิปัญญาล้านนาไทย” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555 10.00-18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา ภายในงานยังมีการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน มาจัดแสดง ทั้ง อาหาร ผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย ของประดับตกแต่ง ของทีระลึก ผ้าไหม ที่มีให้เลือกกว่า 50 บูธ
และในช่วงเวลาจัดงานดังกล่าวยังเป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ จำนวน 33 ประเทศ ที่มาร่วมประชุมการท่องเที่ยวโลกในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2555 นี้ด้วย
 
24 เมษายน 2555 , 17:10 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   จรุณี บัวเที่ยง สวท. เชียงใหม่