ข้าราชการชายแดนใต้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นำข้าราชการชายแดนใต้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการวิชาการ จัดพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 1 (รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการวิทยาลัยข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. และอิหม่ามมุสตอฟา (สรกิจ) หะซัน ร่วมต้อนรับข้าราชการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 99 คน ซึ่งโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2555
สำหรับ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 2 กำหนดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ - เชียงราย ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
25 เมษายน 2555 , 10:31 น. , อ่าน 1158  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่