คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนให้ประชาชนในภาคเหนือตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีก่อนจะลุกลามกลายเป็นมะเร็งตับ ภายใต้โครงการ “หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

  
    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนให้ประชาชนในภาคเหนือตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีก่อนจะลุกลามกลายเป็นมะเร็งตับ ภายใต้โครงการ “หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ ได้จัดกิจกรรม โครกการ “หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคตับอักเสบบี รู้จักวิธีป้องกัน การปฏิบัติตัวและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีอย่างถูกต้อง ลดการติดเชื้อเรื้อรังและนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับ ทั้งนี้ในการจัดโครงการจะจัดให้มีการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 8 พัน 4 ร้อย รายทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชา โดยภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้หาดใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น และภาคกลางที่ชลบุรี
โดยภาคเหนือจัดขึ้นที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและการรักษาโรคให้กับพยาบาลวิชาชีพ จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีสำหรับประชาชนทั่วไปฟรี
ขณะที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีสำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมีสูงถึงร้อยละ 3-10 ของจำนวนประชากร หรือราว 3-6 ล้านคน แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนแต่ไม่สามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ประชาชนภาคเหนือยังมีความตื่นตัวกับเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยและพบผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 30-40 ปี พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ประกอบกับการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนได้
ทั้งนี้โรคไวรัสตับอักเสบบีมีความร้ายแรงกว่าโรคเอดส์ถึง 100 เท่า เนื่องจากโรคนี้ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ และเมื่อแพทย์ตรวจพบก็มีระยะโรคที่รุนแรงแล้ว เช่น ตับแข็ง ตับวาย มะเร็งตับ
 
27 เมษายน 2555 , 15:04 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   จรุณี บัวเที่ยง สวท. เชียงใหม่