สมาคมนัดจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน สืบฮีต สานฮอย สานฝัน วัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 4

  
    
สมาคมนัดจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน สืบฮีต สานฮอย สานฝัน วัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 4
ด้วยสมาคมนัดจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน สืบฮีต สานฮอย สานฝัน วัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ขึ้น ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด และร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และรักษาไว้ให้ยั่งยืน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเสวนา อัตลักษณ์ล้านนา กับการรับมือสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญชาวบ้านล้านนา การประกวดแม่ญิงงามล้านนาชิงถ้วยรางวัลจากนางสาวยิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยสาวงามที่เข้าประกวดนั้นจะแต่งกายงามแบบธรรมชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานและบุคคลที่ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการประกวดซอพื้นเมือง 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัล ประกอบกับมีการแสดงฟ้อนพื้นเมือง การตีกลองสะบัดชัย การจัดกาดหมั้วครัวฮอม การแสดงวงดนตรีพื้นเมืองอีกด้วย
 
28 เมษายน 2555 , 18:37 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   จรุณี บัวเที่ยง สวท. เชียงใหม่