จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนบริโภคลำไยสด ทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการคาดการณ์ปีนี้เชียงใหม่จะมีผลผลิตลำไยกว่าแสนสี่หมื่นตัน

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และนายเสกสรร สุวรรณมาโจ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานรณรงค์บริโภคลำใยสด “เชียงใหม่ เมืองลำไย” โดยจังหวัดเชียงใหม่จะประชาสัมพันธ์การบริโภคลำไยสดทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร คือ ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ เวลา 17.00 น.จะมีพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกลำไยสดตามมาตรการผลักดันการส่งออกลำไยสด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย ที่ลานรับซื้อลำไยบริษัทเบสท์ฟรุ๊ต จำกัด เลขที่ 219 หมู่1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2549 จะมีการจัดจำหน่ายลำไยสดราคาถูกที่ตลาด อตก. ภายใต้ชื่องาน “19 บาท ตลาดวิสาหกิจชุมชน ลำไยเชียงใหม่” ในงานมีโปรโมชั่นชั่วโมงนาทีทองขายดทุกกว่าเดิมระหว่างเวลา 11.00-12.00 น.ทุกวัน และในวันที่ 19 สิงหาคม 2549 จังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานวันรณรงค์บริโภคลำไยสดภายใต้ชื่องาน “เชียงใหม่เมืองลำไย ครั้งที่ 1” ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดแปรรูปผลผลิตลำไย การแข่งขันบริโภคลำไยสด การสาธิตการทำอาหารจากลำไยและการจำหน่ายลำไยสดราคาถูก โดยนายธวัชชัย สำโรงวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 กล่าวว่าทุกกิจกรรมจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาบริโภคลำไย จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกลำไยกว่า 3 แสนไร่ พื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วกว่า 2 แสน 5 หมื่นไร่ ปีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการลำไยเชียงใหม่มีสูงถึง 140,932 ตัน
 
, อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่