เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางพนังคอนกรีตชั่วคราวระยะทางยาว 2 กิโลเมตรเพื่อป้องกันแม่น้ำปิงเอ่อล้นตลิ่งในเขตเมือง รับมือพายุโซนร้อนพระพิรุณและพายุลูกอื่นที่จะมาในฤดูน้ำหลาก

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายธาดา สุขปุณพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน พันตรีพงษ์เอก อภิรักษ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการเตรียมการรับพายุโซนร้อนพระพิรุณ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ โดยล่าสุดได้นำได้นำกำลังทหารกับและเจ้าหน้าที่เทศกิจกว่าพันนายเพื่อวางพนังคอนกรีตชั่วคราวความยากว่า 2กิโลเมตร พนังกระสอบทรายความยาวประมาณ 10 กิโลเมตรในเขตเมืองที่ล่อแหลมต่อน้ำท่วม โดยการวางพนังดังกล่าวต้องให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (4 ส.ค.49 ) และจะสามารถกั้นน้ำในแม่น้ำปิงที่จะท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเมืองในระดับ 5 เมตร และจะติดตั้งเขื่อนคอนกรีตไว้ชั่วคราวในฤดูน้ำหลากและจะถอดออกในเดือนตุลาคมนี้ ขณะเดียวกันคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ได้จัดทำพันธกิจป้องกันน้ำท่วมทั้งพื้นที่ในเขตเมือง นอกจากนี้ได้ทำการสำรวจจุดไหลย้อนของน้ำจากท่อระบายน้ำต่าง ๆ และได้มีการนำกระสอบทรายและแผ่นเหล็กวางอุดไว้กว่า 80 จุด ขณะที่สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ได้จัดวางเครื่องสูบน้ำ และกำลังจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่องที่ห้วยแก้วกับตำบลสุเทพ 2 เครื่องและที่ตำบลแม่เหียะอีก 2 เครื่องเพื่อผลักดันน้ำจากดอยสุเทพไปลงคลองชลประทานให้เร็วที่สุดป้องกันปัญหาน้ำท่วมเขตเมือง
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่