คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหลักสูตรการป้องกันปราบปรามการค้าอาวุธ ระหว่างตำรวจไทย-มาเลเซีย ศึกษาดูงานที่ตำรวจภูธรภาค 5

  
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหลักสูตรการป้องกันปราบปรามการค้าอาวุธ ครั้งที่ 2 ระหว่างตำรวจไทย-มาเลเซีย พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์ศึกษาดูงานที่ตำรวจภูธรภาค 5
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหลักสูตรการป้องกันปราบปรามการค้าอาวุธ ครั้งที่ 2 ระหว่างตำรวจไทย-มาเลเซีย รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จำนวน 50 คน เดินทางมาศึกษาดูงาน โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุมสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีพลตำรวจตรีสุวัฒน์ กรึงไกร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้การต้อนรับและนำบรรยายสรุป ซึ่งก็ได้รับความสนใจในการรับฟังข้อมูลพร้อมซักถามจากกลุ่มผู้เข้าสัมมนาอย่างกว้างขวาง
สำหรับการประชุมสัมมมนาหลักสูตรการป้องกันปราบปรามการค้าอาวุธ ครั้งที่ 2 ระหว่างตำรวจไทย-มาเลเซีย กำหนัดจัดระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2549 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดการอบรมร่วมกันของตำรวจทั้งสองประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้าอาวุธร่วมกัน โดยทั้งสองประเทศจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยตำรวจมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 มาแล้ว เมื่อ 28 มีนาคม – 9 เมษายน 2548 ณ วิทยาลัยการตำรวจมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
และสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ทั้งสองประเทศเห็นว่า ปัญหาการลักลอบค้าอาวุธมีความเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นในภูมิภาค จึงได้กำหนดให้มีผู้สังเกตการณ์จากราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการนำร่องในการขยายความร่วมมือในการประสานงานการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าอาวุธอย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางยิ่งขึ้น
 
, อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม