เชิญชวนร่วมงานครบรอบ 41 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข

  
     ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงานครบรอบ 41 ปี เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการจัดรายการสนองความต้องการของประชาชน
นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชน ทั้งด้านข่าว ด้านรายการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ โดยวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตรงกับวันครบรอบ 41 ปี การก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ จะจัดงานวันครบรอบ 41 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข วันงานนอกจากจะมีพิธีสงฆ์แล้ว ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเชิญผู้ฟังมาพบนักจัดรายการที่ชื่นชอบ จากปกติพูดคุยกันแต่ทางโทรศัพท์
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายจะมีการจัดเสวนา 41 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข เสวนาเริ่ม 13.00 น. ถ่ายทอดเสียงทาง FM 93.25 MHz โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากรายการผู้ว่าพบประชาชน นางขนิษฐา ศรีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นางพธู แท่นนิล ผู้ดำเนินรายการยิ้มรับตะวัน นายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เม็งราย คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน ตัวแทนผู้ฟังภาคภาษาชนเผ่า นางสาวหมี่จู มอแลมา ชาวเขาเผ่าอาข่า และนายนันทคม ประสาทพร ตัวแทนเยาวชน รายการครอบครัวมีสุข ร่วมเสวนาเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการจัดรายการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
สวท.เชียงใหม่ ดูแลคลื่นความถี่ในการให้บริการประชาชน ทั้งหมด 4 คลื่น ได้แก่ FM 93.25 MHz. FM 98.0 MHz. AM 639 KHz. และ AM 1476 KHz. ซึ่งออกอากาศภาคภาษาชาวเขา 6 เผ่า ส่งกระจายเสียงครอบคลุมถึงประเทศใกล้เคียงด้วย
 
10 พฤษภาคม 2555 , 17:30 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - กนกรัตน์ สวท. เชียงใหม่