ทีมงานหาเสียงพรรคเดโมแครต ของนายบัลลัค โอบาม่า ที่จอห์นสัน เค้าตี้ รัฐไอโอว่า แสดงความมั่นใจ โอบาม่าจะคว้าชัยชนะอีกครั้ง

  
    ทีมงานหาเสียงพรรคเดโมแครต ของนายบัลลัค โอบาม่า ที่จอห์นสัน เค้าตี้ รัฐไอโอว่า แสดงความมั่นใจ โอบาม่าจะคว้าชัยชนะอีกครั้ง ขณะเดียวกันวางแนวคิดการหาเสียงใหม่ทั้งหมด เน้นเพิ่มสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใกล้เข้ามาทุกขณะ ขณะที่รัฐไอโอว่าจัดเป็นรัฐที่มีความเคลื่อนไหวลักษณะโมเมนตั้ม หรือ Swing State การเมืองสามารถเปลี่ยนขั้วได้ง่าย เป็นรัฐที่มีระบบคอคัส หรือการเลือกตัวผู้จะเป็นตัวแทนพรรคลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดี จึงมีความจำเป็นต้องวางระบบการหาเสียงไว้ที่เมืองนี้อย่างรัดกุม นางสาวอลิซาเบท เชอร์เวทสกี้ อาสาสมัครทีมงานหาเสียงให้นายบัลลัค โอบาม่า ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเขตพื้นที่จอห์นสัน เค้าท์ตี้ รัฐไอโอว่า กล่าวว่าตนเองและทีมงานมีหน้าที่รับสมัครและอบรมอาสาสมัคร ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้จะมีหน้าที่โทรศัพท์หาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินรณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน จัดทำโครงการรณรงค์หาเสียง เน้นเข้าถึงประชาชนรากหญ้า โดยมีทีมนักศึกษาทยอยอาสามาร่วมงานจำนวนมาก เฉพาะเขตจอห์นสันเค้าท์ตี้ มีสำนักงาน 8 แห่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ประเด็นท้าทายคือรัฐไอโอว่ามีการแข่งขันสูงมาก และมีสถานศึกษาซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมาก จึงเป็นเป้าหมายให้ทั้งสองพรรคพยายามช่วงชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง
สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ได้จัดทำรูปแบบการหาเสียงใหม่ทั้งหมด มีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ทุกชนิดซึ่งจะถูกนำมาใช้มากกว่าทุกครั้ง ระบบโซเชียลเน็ตเวอร์ค เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์และอื่น ๆ ถูกนำมาบรรจุในเป้าหมายรณรงค์ให้ถึงกลุ่มวัยรุ่น โดยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งนี้มั่นใจว่าจะสามารถคว้าชัยชนะมาให้นายบัลลัค โอบาม่าอีกครั้งจากการรวมตัวระดับรากหญ้าของประชาชนที่สนับสนุน แม้จะมีกระแสการอัดฉีดเงินแบบ Super Pack ของกลุ่มทุนช่วยนายมิต รอมนีย์ คู่แข่งจากพรรครีพับรีกัน แต่ก็ไม่ก็มั่นใจว่าคนยังนิยมโอบาม่าอยู่จากผลงานการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งนโยบายต่างๆ ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการสนับสนุนการศึกษา ความเท่าเทียมกันในสังคมและระบบสุขภาพ โดยเชื่อว่าชาวอเมริกันฉลาดพอที่จะเลือกผู้สมัครจากความดีงามของเขา ทั้งนี้ก็เหมือนเมืองอื่น ๆ ที่พบว่าป้ายหาเสียงของผู้สมัครถูกทำลาย โดยเฉพาะช่วงใกล้วันเลือกตั้ง แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการตอบโต้ และไม่คิดว่าจะมาจากพรรคคู่แข่ง นโยบายของพรรคจะไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีกัน
 
11 พฤษภาคม 2555 , 05:59 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่