งานรวมพลังผู้บริโภค ต้านโฆษณาผิดกฎหมาย เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

  
     งานรวมพลังผู้บริโภค ต้านโฆษณาผิดกฎหมาย เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย จุดเริ่มต้นและต่อยอด แนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
งานรวมพลังผู้บริโภค ต้านโฆษณาผิดกฎหมาย เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2555 จัดขึ้น ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภค มั่นใจในการดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานในทุกระดับ และขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อ หรือบริโภคสินค้า บริการในชีวิตประจำวันอย่างทั่วถึง
นางสุภฎารัตน์ สุธีรพรวิโรจน์ ผู้ประสานงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ กล่าวว่า สิ่งที่ทางชมรมต้องการ คือ สื่อมวลชน ผู้ใช้สื่อ หรือผู้ที่อยู่ในกระบวนการตลาด ให้เปลี่ยนทัศนคติ ต้องโฆษณาตามจริง มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่ามองผู้บริโภคเป็นเหยื่อในการหลอกลวง ให้กำกับข้อกฎหมายให้ชัดเจน และเครือข่ายผู้บริโภคต้องตื่นตัวในการเฝ้าระวังให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ได้มีการนำข้อเสนอให้แก่จังหวัด ถึงวิธีการนำเสนอคำเตือนให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องด้วย
ภายในงาน มีการแสดงละคร รวมพลังผู้บริโภค ต้านโฆษณาผิดกฎหมาย มอบโล่รางวัลคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นด้านต่างๆ เสวนา เรื่อง สเตียรอยด์ อันตราย จับให้ได้ ไล่ให้ทัน สวยยุคใหม่ ใส ปิ๊ง ขาว หนุ่มสาวระวังอันตราย และ โฆษณาอย่างสร้างสรรค์ หากช่วยกัน ร่วมสรรรสร้าง
 
11 พฤษภาคม 2555 , 11:39 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่