แถลงข่าว การจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival

  
     แถลงข่าว การจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival โชว์สินค้าต้นแบบสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า กระตุ้นการส่งออกของภาคเหนือสู่ตลาดโลก
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 แถลงข่าว การจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2555 ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นใน 4 จังหวัดสมาชิก และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดแสดงสินค้าต้นแบบที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด เพื่อผลด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าการค้าในตลาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการค้าและการลงทุนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยกำหนดจัดงานที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้นำหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลในการสร้างฐานรายได้ใหม่ การแข่งขันทางการค้าของประเทศ
กิจกรรมภายในงาน Lanna Aesthetic Festival จะมีการนำเสนอสินค้าต้นแบบที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา จำนวน 48 ชิ้นงาน และสินค้าต้นแบบที่ได้จากการประกวด Creative Economy Award อีก 30 ชิ้นงาน ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเป็นครั้งแรก พร้อมจัดนิทรรศการสินค้าแต่ละชิ้นพร้อมแรงบันดาลใจของผู้ผลิตคิดค้นแต่ละราย กิจกรรมสาระความรู้และบันเทิง การเสวนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จะมีการเสวนา เรื่อง แบรนด์สินค้าล้านนาชั้นนำ ทั้งนี้มีศิลปินมาร่วมให้ความบันเทิง เช่น นท เดอะสตาร์ ลานนา คัมมินส์ ไก่ กุหลาบแดง และกิจกรรมการกด like หรือ ลุ้นรับ iPad ทุกวัน
Credit ภาพ : เชียงใหม่นิวส์
 
11 พฤษภาคม 2555 , 15:01 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่