งานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ พบตำแหน่งงานว่างกว่าสองพันอัตรา

  
     จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555 พร้อมตำแหน่งงานว่างกว่าสองพันอัตรา
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และสำเร็จการศึกษา ได้พบผู้ประกอบการ ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น สนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับนโยบายแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ต้องการหางาน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก สามารถเลือกและมีงานทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ ยกระดับรายได้ให้แก่แรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร ในงานมีผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก
การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพที่จังหวัดเชียงใหม่จัดระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานประกอบการเข้าร่วม 82 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 531 ตำแหน่ง 2,346 อัตรา ในงานมีการสาธิตและฝึกสอนการประกอบอาชีพอิสรา 30 อาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน นิทรรศการ การให้คำปรึกษาแนะนำจากหน่วยงานในสังกัด และบริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยรถโมบายยูนิต
 
11 พฤษภาคม 2555 , 16:46 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่