นายกรัฐมนตรีระบุ รัฐบาลกำลังประสานที่ปรึกษากฏหมายต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกดูแลกรณีเขาพระวิหาร ย้ำจะรักษาอธิปไตยไทยให้ถึงที่สุด

  
    นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาได้สร้างบันไดขึ้นเขาพระวิหารอีกด้านหนึ่งว่า ขณะนี้ได้ประสานที่ปรึกษากฏหมายต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะรัดกุมในข้อกฏหมาย เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มที่ โดยปฏิเสธที่จะกล่าวถึงรายละเอียด เพราะเป็นข้อกฏหมายที่อาจมีผล
นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงราคาสินค้าว่า าำหรับพืชผลทางการเกษตร หลังจากนี้เมื่อมีฝนตกลงมาก็จะเพิ่มความชุ่มชื้น พืชผักก็จะเจริญเติบโต ราคาก็จะลดลง ขณะที่พบว่าราคาผลไม้หลายชนิดในพื้นที่ต้นน้ำราคาลดลงแล้ว ส่วนพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ติดตามดูแลสินค้าเป็นรายตัว ให้เป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนราคาไข่ไก่นั้นมีหลายเบอร์ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ประชาชนนิยมบริโภคเบอร์กลาง ขณะนี้พบว่าไข่ไก่มีมากเกินกำลังผู้บริโภค ซึ่งต้องหาวิธีช่วยระบาย และแปรรูปจำหน่าย หากราคาตกก็ต้องพยุงราคา โดยมอบหมายให้กระทรวงพานิชย์ดูแลเรื่องอุปสงค์อุปทานตลาดให้เกิดความสมดุล
 
12 พฤษภาคม 2555 , 11:28 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่