เทศบาลนครเชียงใหม่คุมเข้มสัตว์ปีกนอกพื้นที่ สร้างความมั่นใจผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ขณะที่พบว่าปีนี้ประชาชนไม่นิยมซื้อสัตว์ปีกไปไหว้ในเทศกาลสารทจีนมากเท่าที่ควร

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนสำรวจที่ตลาดสดศิริวัฒนา หลังได้รับรายงานว่าพรุ่งนี้(8 สิงหาคม 2549) เป็นวันเทศกาลสารทจีนแต่พบว่าประชาชนไม่นิยมซื้อสัตว์ปีกไปบริโภคเพราะกลัวไข้หวัดนกที่พบในพื้นที่อื่น โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวแสดงความมั่นใจในมาตรการควบคุมไข้หวัดนกของเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะได้คุมเข้มมาตลอด ไม่ให้สัตว์ปีกต่างพื้นที่เข้ามาอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้หากจะมีการส่งสัตว์ปีกเข้าพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกวัน อีกทั้งได้ประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมตรวจหา วิเคราะห์เชื้อ ให้ความรู้ประชาชน อีกทั้งออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ มีการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าบริโภคสัตว์ปีกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนกอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดศิริวัฒนาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเทศกาลสารทจีนปีนี้พบว่าประชาชนไม่ค่อยนิยมซื้อสัตว์ปีกไปไหว้เหมือนทุกปี อาจจะเป็นเพราะได้รับทราบข่าวแล้วเกิดความกลัว ทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้ายืนยันว่าสัตว์ปีกที่ขายได้รับการรับรองมาตรฐาน มาจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจแล้วจึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่