นายกรัฐมนตรีพบปะตัวแทนกลุ่มกองทุนพัฒนาสตรี และผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด และช่วยผู้สมัครหาเสียงที่ตลาดในอำเภอดอยสะเก็ดและสันกำแพงก่อนจะขึ้นเวทีปราศรัยค่ำวันนี้

  
    
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าพระคุณโพธิรังษี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดได้มอบพระพุทธรูปพระสิงห์ 1 และเหรียญหลวงพ่อเกศทองทิพย์ และเหรียญพระเศรษฐีรุ่นแรก หลังจากนั้นบรรดาผู้สูงอายุได้ทำพิธีผูกข้อมือบายศรีสู่ขวัญแก่นายกรัฐมนตรีด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะตัวแทนกลุ่มกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอดอยสะเก็ดที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด หลังจากนั้นได้เดินทางไปพบปะตัวแทนผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้คัดเลือกและอบรมตัวแทนผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติดหมู่บ้านละ 25 คน เพื่อเป็นตัวแทนคอยสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เป็นเครือข่ายร่วมมือกันทำงานกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจการทำงานของตัวแทนผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด 25 ตาสัปปะรดว่าเป็นผู้ที่ช่วยทำให้สังคมกลับมาดีดังเดิม ทั้งนี้ขอให้ร่วมมือกันแยกกลุ่มเสี่ยงอออกมาและสกัดกั้นไม่ให้ผู้ขายได้มีโอกาส
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังตลาดสดดอยสะเก็ด แวะหาเสียงกับบรรดาพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนในตลาด ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังตลาดอุ๊ยทา อำเภอสันกำแพง เพื่อแวะหาเสียงให้กับนายเกษม นิมมลรัตน์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยที่ลงเลือกตั้งซ่อมในนามของพรรคในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางมาหาเสียงที่ถนนคนเดินสันกำแพง และมีกำหนดขึ้นเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัครหาเสียงที่โรงเรียนมัธยมสันกำแพง
 
12 พฤษภาคม 2555 , 16:26 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่