รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุ จะไม่มีการปลดปลัดกระทรวงพาณิชย์ออกจากตำแหน่งตามข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ โดยเห็นว่ายังไม่ได้บกพร่องในหน้าที่

  
     นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ปลดนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ออกจากตำแหน่ง โดยเห็นว่าบกพร่องในหน้าที่ในการติดตามราคาสินค้าที่มีราคาแพงในขณะนี้ว่าไม่มีข้อเท็จจริงในการนำเสนอต่อประชาชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าคงจะไม่มีการปลดนายยรรยงได้เนื่องจากยังไม่มีการทำความผิดเสียหาย และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ของปลัดกระทรวงได้อย่างไม่บกพร่อง ทั้งนี้เห็นว่าการติดตามราคาสินค้าเป็นไปตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ พรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจึงสับสนในข้อมูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่า จากการติดตามราคาสินค้าต่างจังหวัด เป็นการขึ้น-ลงตามปกติ ยกเว้นในกรุงเทพมหานครในส่วนของอาหารปรุงสำเร็จ โดยเฉพาะข้าวแกง อาหารตามสั่ง ในศูนย์อาหาร ศูนย์การค้า หลายแห่งยังมีราคาสูง ขณะที่ต้นทุนไม่ได้สูงขนาดนั้น ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะประกาศให้อาหารปรุงสำเร็จเป็นสินค้าควบคุมและจะมีการตรวจสอบราคาอย่างต่อเนื่อง
 
12 พฤษภาคม 2555 , 17:13 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่