เปิดศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวและเตรียมเปิดจวนฯ ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมทุกเสาร์-อาทิตย์

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเตรียมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมและบันทึกภาพ เริ่มวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการตามแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่เห็นว่าในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมสะพานนวรัตน์ แวะเวียนมาพักและถ่ายรูปจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำอยู่แล้ว และเห็นว่าบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ยังมีที่ว่างพอที่จะใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว จึงให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งการสอบถาม บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายรูปจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว ที่จะสามารถได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การเดินทาง และข้อมูลอื่นๆ ที่ครบถ้วน ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเตรียมจะมีการเปิดจวนฯให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าเยี่ยมชมภายนอกจวน ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบล้านนาของจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ หรือแวะพักผ่อนอิริยาบถ โดยจะเริ่มเปิดให้เข้าชมในทุกวันเสาร์อาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้
 
13 พฤษภาคม 2555 , 11:48 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่