การประชุมทำความเข้าใจ ภารกิจของ กกต.เชียงใหม่ ในการให้ความรู้ และเน้นการเลือกตั้งแบบสมานฉันท์ แก่ผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

  
     การประชุมทำความเข้าใจ ภารกิจของ กกต.เชียงใหม่ ในการให้ความรู้ และเน้นการเลือกตั้งแบบสมานฉันท์ แก่ผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมย้ำ กกต.เชียงใหม่ เน้นความยุติธรรม ในทุกกระบวนการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในขณะนี้มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละและตั้งใจ ในฐานะของ กกต.จังหวัดเชียงใหม่ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นผู้คุมกติกาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กกต. จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี ตามกฎ ระเบียบที่วางไว้
ขณะที่ นายประวิทย์ เพชรมี กกต.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการบริหารการเลือกตั้งให้เกิดความยุติธรรมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ผู้สมัคร รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับเสียงส่วนมาก ปฏิบัติตามกฎ กติกา และพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำงานต่อไป
 
13 พฤษภาคม 2555 , 13:59 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่