ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีทั้งสิ้น 3 คน

  
     ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้ง 3 คน จาก 3 พรรค พร้อมสู้และทำงานเพื่อประชาชน
สิ้นสุดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเกษม นิมมลรัตน์ พรรคเพื่อไทย ที่มาสมัครตั้งแต่วันแรก คือ 7 พฤษภาคม 2555 ผู้สมัครหมายเลข 2 นางกัลยกรณ์ เจียมกิจวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ สมัครในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และผู้สมัครหมายเลข 3 นายอนุชา รุ่งตรานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน มาสมัครในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร คือ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติ หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
แต่หากประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถมาลงคะแนนเลือกตั้งในวันจริง คือ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ได้ ต้องไปลงทะเบียนก่อน ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตามที่มีชื่ออยู่ แล้วไปใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ ที่เลือกตั้งกลางที่ว่าการอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. และหากพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0 5311 2351
 
13 พฤษภาคม 2555 , 14:41 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่