สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดงานฉลองครบรอบ 41 ปีการก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข อย่างยิ่งใหญ่ มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

  
     นายประวิน พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 41 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ “41ปี สวท.เชียงใหม่ ให้ความรู้ คู่ความสุข ในงานมีบรรดาแขกเหรื่อจากหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรม ดี.เจ.พบผู้ฟัง มีเวทีเสวนาเรื่อง” 41 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข” เริ่มเวลา 13.00-15.00 น. ถ่ายทอดเสียงทาง FM 93.25 MHz และ AM 1476 KHz โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางขนิษฐา ศรีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นางพธู แท่นนิล ผู้ดำเนินรายการยิ้มรับตะวัน นายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เม็งราย คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ตัวแทนผู้ฟังภาคภาษาชนเผ่า นางสาวหมี่จู มอแลมา และนายนันทคม ประสาทพร ตัวแทนเยาวชน รายการครอบครัวมีสุข ร่วมเสวนา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สำรวจวิเคราะห์ความต้องการของผู้ฟังรายการและข่าวของสถานี และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตรายการและข่าวของสถานีฯให้มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของประชาชนรับบริการมากขึ้น
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มดำเนินการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2514 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเยี่ยมชมการส่งกระจายเสียงของ สวท.เชียงใหม่ภาคภาษาชนเผ่า AM 1476 KHz เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2515 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนั้น ปัจจุบัน สวท.เชียงใหม่มีอายุครบ 41 ปีในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ปัจจุบันออกอากาศ 4 คลื่นความถี่คือ FM 93.25 MHz , FM 98 MHz, AM 639 KHz และ AM 1476 KHz
 
14 พฤษภาคม 2555 , 11:02 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่