เวทีเสวนา 41 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข

  
     เวทีเสวนา 41 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข ผู้ฟังรายการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานรายการและข่าวอย่างมาก
เวทีเสวนาเรื่อง “41 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข” ในงานครบรอบ 41 ปีการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางขนิษฐา ศรีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นางพธู แท่นนิล ผู้ดำเนินรายการยิ้มรับตะวัน นายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เม็งราย คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ตัวแทนผู้ฟังภาคภาษาชนเผ่า นางสาวหมี่จู มอแลมา และนายนันทคม ประสาทพร ตัวแทนเยาวชน รายการครอบครัวมีสุข ร่วมเสวนา โดยมีนายวรวิทย์ แสนไชย นักจัดรายการชื่อดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตรายการและข่าวของสถานีฯให้มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของประชาชนรับบริการมากขึ้น
ในงานมีการนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ประสบการณ์การจัดรายการทาง สวท.เชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสิ่งที่ สวท.เชียงใหม่ดำเนินการและส่งต่อประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างไร โดยได้เปิดให้ประชาชนที่มาร่วมรับฟังได้เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ผู้ฟังภาคภาษาชนเผ่า ร้องขอให้มีรายการภาคภาษาชนเผ่าตลอดไปเพื่อจะได้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชนเผ่าต่างๆ และยังเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับเผ่าเดียวกันที่อยู่ตามยอดดอยที่การสื่อสารและการเดินทางยากลำบาก อีกทั้งเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการชนเผ่าเพื่อการนำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังภาคภาษาชนเผ่าอย่างแท้จริง ผู้ฟังยังได้เสนอขอให้มีการเปิดสายให้ประชาชนโทรศัพท์เข้าร่วมรายการเพื่อเสนอปัญหาทั้งรายการผู้ว่าพบประชาชนและรายการภาคภาษาชนเผ่า ในงานมีการแสดงของศิลปินรับเชิญมากมาย เช่น ณัฐ กิตติสาร ปฏิญญา ตั้งตระกูล ไม้เมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย มีประชาชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก
 
14 พฤษภาคม 2555 , 16:54 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่