กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival เพื่อแสดงสินค้าต้นแบบที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าต้นแบบ งาน Lanna Aesthetic Festival ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต งานดังกล่าวจัดภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดกิจกรรมใน จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนและกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดแสดงสินค้าต้นแบบที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดเพื่อผลด้านตลาดและการประชาสัมพันธ์ ยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าการค้าในตลาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการค้า และการลงทุนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในงานได้นำสินค้าต้นแบบที่ได้รับการออกแบบเป็นครั้งแรกมาจัดแสดง พร้อมการแสดงข้อมูล สาระและบันเทิง การเสวนาของบุคคลากรด้านออกแบบในตลาด ซึ่งนายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวจะยกระดับการพัฒนาสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นอย่างดี
งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าต้นแบบที่มีความทันสมัย ผ่านการสำรวจวิจัยและออกแบบได้ตรงความความต้องการของตลาด มีการอบรมเฉพาะด้านในกลุ่มผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ นำมาแสดงเป็นกรณีศึกษา โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจชมงานทั้ง 5 จังหวัดประมาณแสนคน
 
14 พฤษภาคม 2555 , 17:48 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่