ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นบ้านพี่เมืองน้อง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ส่งเสริมการค้า การลงทุนและท่องเที่ยวระหว่างสองเมือง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางสาวเตา หลินหยิน ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานและคณะ โดยมีนายจุ๊ เหว่ย หมิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำนครเชียงใหม่ และตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของทั้งสองเมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเมืองสิบสองปันนากับเชียงใหม่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันและอยู่ไม่ไกลกัน สามารถเดินทางไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยนการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลของทั้งสองประเทศ รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่เองด้วย
ขณะที่ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มีประชากรกว่าล้านคนและมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศปีละกว่า 5 ล้านคน โดยได้เสนอให้เชียงใหม่และประเทศไทย ใช้เขตปกครองตนเองสิบสองปันนาเป็นประตูเข้าสู่ตลาดจีน มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย จีน พม่าและลาว ทั้งทางบกและทางเรือผ่านแม่น้ำโขง ขอเชิญชวนนักลงทุนชาวไทยไปร่วมลงทุนในเขตอุตสาหกรรมเชียงรุ้งซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทางการจีนอนุญาตให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีและคำแนะนำครบวงจร ขอให้จังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่มวยไทย หรือไท่ฉวนในสิบสองปันนา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและวัฒนธรรม ในการเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ครั้งนี้จะพำนักอยู่ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555 คณะจะเดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพร สบู่ ครีม น้ำมันนวดสมุนไพรในโรงงานผลิตในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อความร่วมมือกันในอนาคต
 
15 พฤษภาคม 2555 , 20:33 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่