การบริหารจัดการ 8 พื้นที่ลุ่มน้ำ เริ่มต้นขึ้นแล้วในพื้นที่นำร่อง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

  
     งบประมาณกว่า 9 ร้อยล้านบาท ในการบริหารจัดการ 8 พื้นที่ลุ่มน้ำ เริ่มต้นขึ้นแล้วในพื้นที่นำร่อง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บ้านศรีดงเย็น ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝายและวันต้นไม้ประจำปี 2555 โดยกล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง 1 ใน 8 พื้นที่ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ ได้แก่ แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง เจ้าพระยา ป่าสัก และท่าจีน เป็นการเน้นการปลูกป่า สร้างฝายตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยงบประมาณ 955 ล้านบาท ในการสร้างฝายถาวร กึ่งถาวร และเพาะกล้าไม้ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวด้วยว่า ภายหลัง 60 วันหลังการอนุมัติงบประมาณในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จะเร่งดำเนินการสร้างฝาย เพาะกล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกใน 8 พื้นที่ลุ่มน้ำหลัก และอีก 17 พื้นที่ในการขยายผล รวม 25 พื้นที่ ให้แล้วเสร็จ โดยทุกจุดที่มีการดำเนินการสร้างฝาย และปลูกหญ้าแฝก จะมีพิกัด ระบุ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการได้เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบและดูแลร่วมกัน
 
18 พฤษภาคม 2555 , 11:43 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่