รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาวิธีใหม่ในการป้องกันภัยธรรมชาติ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาวิธีใหม่ในการป้องกันภัยธรรมชาติ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการประชุมการดำเนินโครงการตามแผนการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน และการทำฝาย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝากให้แจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้เตรียมหาวิธีป้องกันภัยธรรมชาติทุกชนิดอย่างยั่งยืน โดยให้หาวิธีใหม่ๆ ในการป้องกันปัญหา เช่น ปัญหาภัยแล้ง ให้ศึกษาเส้นทางลำน้ำที่ไหลผ่านในแต่ละพื้นที่ เพื่อทำแก้มลิง หรือบริหารจัดการให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ทั้งพื้นที่ห่างไกลน้ำและนอกเขตชลประทาน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หาวิธีการ แก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนด้วย หลังฤดูการเก็บเกี่ยวก่อนเข้าฤดูฝน ต้องแจ้งมาตรการป้องกันให้ประชาชนทราบ ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นทุกปีได้
 
18 พฤษภาคม 2555 , 11:44 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่