รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการอนุรักษ์ป่าและดิน และการทำฝาย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการอนุรักษ์ป่าและดิน และการทำฝาย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยและflagship
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ และผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุมการดำเนินโครงการตามแผนการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ 8 จังหวัดภาคเหนือ ในการดำเนินโครงการตามแผนการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน และการทำฝาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอความร่วมมือให้แต่ละจังหวัด แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ที่ส่งพิกัดพื้นที่เพื่อของบประมาณในการดำเนินการ ให้เร่งดำเนินการสร้างฝายในชุมชนให้แล้วเสร็จ และร่วมกันรักษา โดยเฉพาะการเพาะกล้าไม้ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ภายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเดินหน้าไปด้วยกันในการอนุรักษ์ และรักษาป่าต้นน้ำ
ขณะที่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรับนโยบายและกล่าวแสดงความพร้อมในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาทั้งในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่และพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ในด้านอุทกภัย เน้นการรักษาป่าและดิน และการทำฝายตามนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใส ขณะที่นโยบาย flagship ของรัฐบาลในการเร่งขุดลอกลำน้ำปิงและลำน้ำกวง ก็กำลังเดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 
18 พฤษภาคม 2555 , 11:45 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่