กอ.รมน. ส่งมอบพื้นที่ต่างด้าวบุกรุกที่ สปก.65 ไร่ที่ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตงคืนแผ่นดินแล้ว

  
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนพื้นที่ที่ยึดคืนจากการที่ต่างด้าวบุกรุกสร้างบ้านเรือนในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 65 ไร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีส่งมอบพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. ที่ถูกนายทุนบุกรุกและแบ่งขายให้ต่างด้าว ที่พื้นที่บ้านหนองผึ้ง หมู่ 18 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 65 ไร่โดยนายทุนได้แบ่งแปลงขายในราคาแปลงละ 1 งาน สองหมื่นบาทจำนวน 250 แปลงตั้งแต่ปี 2546 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาทั้งทางจิตวิทยาและทางรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อคืนที่ดินให้เป็นสมบัติของชาติ จนกระทั่งสามารถผลักดันคนออกจากพื้นที่ และปรับสภาพพื้นที่ รื้อถอนบ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวจะนำไปสู่ระบบของ สปก.เพื่อจัดสรรให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จึงเกิดปัญหาบุกรุกที่ดินเข้ามาตั้งหลักแหล่งโดยคนต่างชาติในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะแถบอำเภอชายแดน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งเข้าปฏิบัติการเพื่อนำพื้นที่คืนเป็นสาธารณะประโยชน์ ไม่เว้นแม้แต่ในเขตเมืองเชียงใหม่ย่านตลาดคำเที่ยง กลางเมืองซึ่งได้มีคนต่างด้าวเข้าไปลักลอบสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราว ก็จะเข้าผลักดันออกเร็ว ๆ นี้
 
18 พฤษภาคม 2555 , 16:33 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่