มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อำเภอพร้าว ทำรายได้ปีละกว่า 320 ล้านบาท ปัจจุบันผลผลิตไม่พอต่อความต้องการของตลาด

  
     มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทำรายได้ปีละกว่า 320 ล้านบาท ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันผลิตไม่พอต่อความต้องการของตลาด
นายจำเริญ สวนทอง นายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการจัดงานวันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอำเภอพร้าวปี 2555 ระหว่างวันที่15-19 พฤษภาคม 2555 ที่ตลาดนัดอำเภอพร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาด มะม่วงที่นำมาจำหน่ายหมดตั้งแต่วันแรก ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นปีแรกเพื่อเผยแพร่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอำเภอพร้าวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พัฒนาการผลิตและตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามกระบวนการเกษตรดีที่เหมาะสม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพร้าวให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอำเภอพร้าวนั้นมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ส่งออกไปที่ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา จนไม่พอจำหน่ายในพื้นที่ ปีหนึ่ง ๆ ทำรายได้ปีละกว่า 320 ล้านบาท
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 16,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 16,000 ตัน ด้วยความเหมาะสมของสภาพพื้นที่พบว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอำเภอพร้าวมีรสชาติหอมหวาน เปลือกสีเหลืองสวย เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เบื้องต้นยังไม่มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูก แต่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
18 พฤษภาคม 2555 , 16:33 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่