กลุ่มศิลปิน เฮือนศิลปินนาชา แถลงข่าวการประกวดภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ วิถี พุทธ ล้านนา

  
     กลุ่มศิลปิน เฮือนศิลปินนาชา แถลงข่าวการประกวดภาพจิตรกรรมเฮือนศิลปินนาชา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ วิถี พุทธ ล้านนา
กลุ่มศิลปิน เฮือนศิลปินนาชา ที่ได้ก่อตั้งขึ้น โดยการรวมกลุ่มคนทำงานศิลปะหลายแขนง จำนวน 20 คน ที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะ ได้สร้างปรากฏการณ์ที่สำคัญขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ก่อตั้งให้เฮือนศิลปินนาชา เป็นพื้นที่ต้อนรับศิลปินที่สนใจพื้นที่การทำงาน Work shop ในการสร้างสรรค์งานที่มีความหลากหลายเป็นทั้งสถานที่สร้างแรงบันดาลใจ ศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสถานที่แสดงงานศิลปะ และเพื่อเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นให้วงการศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ให้เกิดการสร้างสรรค์และกระตุ้นให้ศิลปินรุ่นใหม่มีช่องทางและโอกาสสร้างผลงานใหม่ๆ ออกมาอย่างอิสรภาพ จึงจัดแถลงข่าว การประกวดภาพจิตรกรรมเฮือนศิลปินนาชา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ วิถี พุทธ ล้านนา โดยมีกรรมการตัดสินผลงานที่เป็นศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติร่วมแถลงข่าวด้วย
นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(วิจิตรศิลป์) กล่าวว่า การประกวดภาพจิตรกรรมเฮือนศิลปินนาชา ในหัวข้อ วิถี พุทธ ล้านนา ครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นจุดขายของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา และวิถีพุทธ เป็นเรื่องที่สืบทอดกันมานาน แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่อ่อนโยน เห็นคุณค่าสิ่งรอบตัว เป็นการอนุรักษ์ไว้อีกทางหนึ่ง
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท ได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2555 ณ เฮือนศิลปินนาชา เลขที่ 31 ถนนท้ายวัง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 2983
 
18 พฤษภาคม 2555 , 19:32 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่