ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

  
     ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 1 ใน 36 โครงการส่วนพระองค์ ที่พร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคม
ในปีพุทธศักราช 2552 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจาก แกลบ เพื่อกำจัดแกลบส่วนที่เหลือจากโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา
นอกเหนือจากการนำไปทำเป็นแกลบอัดแท่งในกระบวนการทำงาน แกลบจะถูกนำมาเผาในเตาเผาแบบไซโคลนคู่ (double cyclonic furnace) จนได้ก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส และ ขี้เถ้าแกลบจะถูกแรงเหวี่ยงลงสู่ถังเก็บด้านล่าง จากนั้นความร้อนที่ได้จะนำไปผลิต น้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 85-90 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องกำเนิดน้ำร้อน ( hot water generator ) และความร้อนจากน้ำร้อนจะนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน ภายในเครื่องทำความเย็นระบบดูดซึม (absorption chiller) จนได้ผลพลอยได้เป็นน้ำเย็นอุณหภูมิประมาณ 7 องศาเซลเซียส ซึ่งจะจ่ายไปที่เครื่องส่งลมเย็น เพื่อนำ ไปใช้ในการทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดเมืองหนาว และรับรองคณะเข้าชมโครงการฯ ในศาลามาหามงคล ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจต่อไป
 
20 พฤษภาคม 2555 , 15:07 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่