ชาวไทยเชื้อสายจีนจัดพิธีทำความเคารพบรรพบุรุษในเทศกาลสารทจีน ขณะที่พบว่าสิ่งของที่ใช้ไหว้ไม่ค่อยพบสัตว์ปีก พวก เป็ด ไก่และไข่มากนัก

  
    วันนี้เป็นวันสารทจีน ที่ตัวเมืองเชียงใหม่พบว่าคนไทยเชื้อสายจีนได้จัดสิ่งของ และอาหารไหว้บรรพบุรุษ พร้อมทำพิธีเผากระดาษเงินกระดาษทอง ตามศาลเจ้าต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่ได้มีประชาชนพาครอบครัวไปประกอบพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเนืองแน่น เป็นที่สังเกตว่าสิ่งของที่ใช้ไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีนี้ไม่ค่อยมีสัตว์ปีก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หรือไข่ต้ม ทั้งนี้จากกระแสข่าวไข้หวัดนกในพื้นที่อื่น ส่งผลให้ประชาชนชะงักการบริโภคสัตว์ปีก อย่างไรก็ตามจำนวนอาหารที่ไหว้ไม่ได้ลดลง กลับไปเพิ่มอย่างอื่นแทน ทั้งผลไม้ อาหาร และหัวหมู เสียงประทัดไหว้เจ้าตามศาลเจ้าต่าง ๆ ดังตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ควันจากการเผากระดาษกงเต๊กคละคลุ้งไปทั่ว ขณะเดียวกันในตลาดวโรรส ซึ่งเป็นตลาดใหญ่กลางเมือง พบว่าชาวไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนก็นิยมซื้ออาหารสำหรับใช้ในการไหว้บรรพบุรุษของชาวจีน เช่น ขนมเทียน ขนมเข่ง หัวหมู ไปรับประทานในช่วงเทศกาลสารทจีนมากเป็นพิเศษเช่นกัน ตามปฏิทินจีนโบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นเวลาที่ประตูนรก เปิดให้บรรดาภูติผีออกเร่ร่อนตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ชาวจีนจะมีการเซ่นไหว้ด้วยของไหว้หลากความหมาย ที่ปฏิบัติสืบกันมาเนิ่นนานใน..เทศกาลสารทจีนในรอบหนึ่งปีคนจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ะโจ่ย การไหว้สารทจีนเป็นการไหว้ครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนผี เป็นเดือนที่ประตูนรกปิดเปิด ให้ผีทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ ตำราจีนหนึ่งกล่าวไว้ว่า วันที่ 15 เดือน 7 เป็นวันที่เช็งฮีไต๋ตี๋จะตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตาย ส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์ และส่งวิญญาณร้ายลงนรก ชาวจีนทั้งหลายรู้สึกสงสารวิญญาณร้าย จึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ นรก!!..จึงเปิดประตู เพื่อให้วิญญาณร้ายออกมารับกุศลผลบุญได้
 
, อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่