ประชุมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย

  
     ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยวิสาขบูชา และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี 2555
พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 และนายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยวิสาขบูชา และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานครั้งนี้พิเศษกว่าทุกปีคือปีนี้เนื่องใน 2600 ปี ฉลองพุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะขบวนของพุทธศาสนิกชนจาก 25 อำเภอที่จะจัดริ้วขบวนเดินเท้าแห่น้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร เพื่อไปเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาอันเป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงได้ถือปฏิบัติมาแต่ครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาผู้บุกเบิกสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยการรวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ
งานเตียวขึ้นดอยฯปีนี้จะมีขึ้นในเย็นวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ก่อนหน้านั้นจะมีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมืองและอัญเชิญไปฉลองสมโภชระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน ที่วัดโชติกุลสุวรรณนารามหรือวัดหมูบุ่น ก่อนจะเข้าพิธีในเย็นวันก่อนวันวิสาขบูชา ช่วงเช้าของวันวิสาขบูชาจะมีพระสงฆ์ 225 รูปลงมาจากบันไดนาคเพื่อรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ขบวนของน้ำสรงพระราชทานจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสำคัญนำขบวนเป็นระยะ มีซุ้มน้ำและอาหารบริการตลอดทางกว่าสิบจุด คาดว่าจะมีประชาชนร่วมงานหลายหมื่นคน
 
21 พฤษภาคม 2555 , 16:45 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่